Βεβαίωση Μηχανικού

Η Βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, είναι υποχρεωτική,για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι :
♦ Στέλεχος οικοδομικής άδειας
♦ Τοπογραφικό διάγραμμα
♦ Εγκεκριμένα σχέδια
♦ Τίτλους ιδιοκτησίας
♦ Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
♦ Δήλωση ιδιοκτήτη

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ 2 μηνών.

Μηχανικός

Επικοινωνήστε μαζί μας!