Λίγα λόγια για εμάς!

Logo

Το γραφείο δημιουργήθηκε το 2016 από τον ΚΩΣΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Π.Θ. Με εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων που άπτονται της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και με συνεργασία με ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τα μικρά και μεγάλα έργα σας, καθώς και να παρέχουμε ένα σύνολο ποιοτικών και ταυτόχρονα ανταγωνιστικών οικονομικά υπηρεσιών.Η φιλοσοφία και επιδίωξη μας, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, προσφέροντας υπηρεσίες, για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Απόλυτα εναρμονισμένοι στις σημερινές απαιτήσεις της ενεργειακής εξοικονόμησης στον κτιριακό ιστό, εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, επιλύουμε προβλήματα, που αφορούν το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του πολιτικού μηχανικού.