Κατασκευές Ανακαινίσεις

Κατασκευές με το “κλειδί στο χέρι” για ιδιώτες.

Τέρμα πλέον στο ψάξιμο συνεργείων και προμηθευτών. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της κατοικίας σας, από το Α έως το Ω, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, την πιο πλούσια ποικιλία υλικών και τα πιο εξειδικευμένα συνεργεία.

♦ Προϋπολογισμοί έργων και για εκ νέου κατασκευές και για αποπερατώσεις υπαρχόντων.

♦ Σύνταξη πινάκων Ι.Κ.Α. που αφορούν ημερομίσθια οικοδομών παντός τύπου (Πινάκας 1,2,3).

κατασκευές

Επικοινωνήστε μαζί μας!