Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν:
♦ Μονοκατοικίες
♦ Πολυκατοικίες
♦ Γραφεία – Kαταστήματα
♦ Ξενοδοχειακές μονάδες
♦ Αποθήκες
♦ Αλλαγή χρήσης χώρων
♦ Νομιμοποιήσεις
♦ Επισκευές
♦ Κατεδαφίσεις
♦ Προσθήκες
♦ Ενισχύσεις
♦ Εργασίες μικρής κλίμακας
♦ Οπλισμένου σκυροδέματος
♦ Μεταλλικής κατασκευής
♦ Ξύλινης κατασκευής
♦ Σύμμικτης κατασκευής
♦ Φέρουσας τοιχοποιΐας
♦ Έλεγχος στατικής επάρκειας
♦ Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών


Με τη συνεργασία εμπείρων συνεργείων και με την δική μας  επίβλεψη αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των ως άνω έργων.

Άδειες

Επικοινωνήστε μαζί μας!