Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός & εκτός σχεδίου
Αναλαμβάνουμε:
♦ Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων
♦ Αποτυπώσεις Ακινήτων
♦ Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
♦ Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου
♦ Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
♦ Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)
♦ Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
♦ Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας

Αυθαίρετα

Επικοινωνήστε μαζί μας!