Τεχνικός Ασφαλείας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

♦ Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
♦ Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλείας
♦ Σύνταξη μελέτης Σ.Α.Υ. (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας) – Φ.Α.Υ. ( Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας)
♦ Σύνταξη σχεδίου εκτάκτων αναγκών
♦ Συνταξη σχεδίου εκκένωσης

Τεχνίκός

Επικοινωνήστε μαζί μας!